Sebze Yetiştiriciliği

BİBER ekim ve Dikim Tohumlar, sıcak yastıklara ekilir ve yastıklar içerisinde çimlendirilir, fideler 3-4 yapraklı olduktan sonra tüplere şaşırtılır ve Nisan ayının sonlarına doğru fideler esas dikim yerlerine dikilir. Biberler...

Kimyevi Gübre Kullanımı

AZOTLU GÜBRELER Bitkiler için mutlak gerekli gübrelerden en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan...

Fındıkta Zirai Mücadele

FINDIK BAKTERİYEL YANIKLIĞI (Xanthomonas coryline Dowson): Bu hastalık tomurcuk, yaprak, dal gövde ve arada sırada zuruf ve meyve üzerinde zarar yapar. Köklerde nadiren zarar yaptığı görülür. Yapraklar üzerinde oluşturduğu lekeler...

Halk Meteorolojisi ve Deyimleri

Halk Meteorolijisi ile ilgili sözler, büyük bir tecrübe sonunda söylenmiştir. Bu sözlerden bazılarının da bir olaya dayanarak söylendiği bilinmektedir.  Aşağıdaki söz bunun bir örneğidir: -"Es vade yeli es; gavurdan benim...

Fındık Yetiştiriciliği

FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye’deki üretimi çok eskilere dayanan fındık, geleneksel ihraç ürünü olma niteliğini devam ettirmekte ve ülke ekonomisine oldukça önemli katkıda bulunmaktadır. Fındık üreten ülkeler arasında saha, üretim ve ihracat...

Fidan Dikme ve Budama

İdeal fidan 1-2 yaşında, 150 cm’den uzun, 10-15 mm çaplı ve 4 yan dala sahip olmalıdır. Fidan dikimde 75 cm’den kesilir. Aşı yeri topraktan 10 cm yüksekte kalacak şekilde dikim...

Dona Karşı Dumanlama Çalışmaları

Sis ve don tehlikesi akşam saatlerinden sonra “0” dereceye doğru hızla düşüş başlar. Sisin geleceği yön öğrenilecek. Ve o yön de komşu bahçesinde önleyici duman başlatılacak. Sis geleceği zaman akşamüzeri...

Çelikten Gül Köklendirme

Arkadaşlar ben ziraatçı değilim, buraya da yazdıklarım bu konuya yeni merak salanlar içindir, eğer bir işe yarar sa mutlu olurum. Güllere hem çok zaman hem de para harcadım. İyi cins...

Belirli Günler ve Sayılı Fırtınalar

Amansız Elli: Karakışın 20. gününden (miladi 4 ocak) başlayıp, gücüğün 9. gününe (miladi 22 şubat) kadar sürer. Tam 50 gün çeker. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere “Amansız elli”...