Eleman Böyle Seçilir

0 0
Okuma Süresi:45 Sn.

Eleman böyle seçilir

Bir cami açık bir odaya 100 kadar tuğlayı belli bir şekilde dizili bırakın.
Daha sonra odaya 2 veya 3 aday gönderin ve kapıyı kapatın.
Onları kendi hallerinde bırakın ve 6 saat sonra odaya giderek durumu analiz
edin.
Eğer tuğlaları sayıyorlarsa
Muhasebe bölümüne yerleştirin.
Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa
Denetçiler bölümüne yerleştirin.
Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa
Mühendisliğe yerleştirin
Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa
Planlama bölümüne yerleştirin
Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa
Operasyonlar bölümüne yerleştirin
Eğer uyuyorlarsa
Güvenlik bölümüne yerleştirin
Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa
Bilgi teknolojileri bölümüne yerleştirin
Eğer boş boş oturuyorlarsa
İnsan kaynakları bölümüne yerleştirin
Eğer bir çok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar ama bir tuğlayı
bile yerinden kıpırdatmamışlarsa
Satış bölümüne yerleştirin
Eğer odada değillerse
Pazarlama bölümüne yerleştirin
Eğer camdan boş boş dışarı bakıyorlarsa
Stratejik planlama bölümüne yerleştirin
Ve son olarak
Eğer birebirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile yerinden
oynamamışsa
Onları tebrik edin ve üst yönetime yerleştirin

Bir cevap yazın