Başyazı-Ticaret Kavramı

TİCARET Globalleşen dünyamızda ulus ilişkilerinin merkezinde hiç kuşkusuz “TİCARET” vardır. İnsanlığın var olduğundan bu yana birçok savaşlar, fütuhat hareketleri, diplomasi ve nüfuz çabalarının yegâne ortak amacı ticarette bir adım daha...

Başyazı-Nakit Ve Teknik Destekler

NAKİT VE TEKNİK DESTEKLER   Bulunduğumuz bölgede ticaretle iştigal eden Özel-Tüzel firmalar mutat faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra zaman zaman mevcut firmalar gelişmek, ürünlerini çoğaltmak, dış ülkelerdeki pazarlara ulaşmak veya...

Baş yazı-Türkiyede Ticaretin Gelişimi

TÜRKİYEDE TİCARETİN GELİŞİMİ Ülkemizdeki ticari gelişmeleri ele almaya kalkarsak oldukça eskiye gitmemiz gerekecektir. Selçukluları bir kenara bırakırsak Osmanlı İmparatorluğu dönemini ayrı ve Cumhuriyet dönemini ayrı irdelersek amacımıza biraz daha kolay...

Baş yazı-Nasıl İflas Edilir

NASIL İFLAS EDİLİR Evrende var olan tüm nesneler başarmaya, ilerlemeye, hareket etmeye programlıdır. Güneş ısı ve ışık yaymak için milyonlarca ton enerji dolu patlamalar yapar. Mevsimi geldiğinde doğa uyanıp sebze...

Baş Yazı-Dünyada Ticaretin Gelişimi

DÜNYADA TİCARETİN GELİŞİMİ Yaratılıştan bu çağa değin, insanlar birçok süreçlerden geçmişlerdir. İnsanlık her aşamada yeni bir şey bulmuş, geliştirmiş, paylaşmış ve çoğaltmıştır. İlk insan avcı-toplayıcı özelliğe sahipti. İkinci aşamada aynı...